Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i BI består af

  • Forretningsudvalget

  • de tre afdelingsformænd
    (fodbold, håndbold og bordtennis)

 

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Suppleant:

Formand: Fodbold:

Formand: Håndbold:

Formand: Bordtennis:

Formand: BIs Venner

Kim Glad Andersen

Lars Larsen

Per Taagaard

Flemming Holm

Per Glad Jacobsen

Pt ingen formand

Klaus Riis Klæstrup

Thomas Krog

HC Poulsen

 

 

Forretningsudvalget

På Hovedbestyrelses generalforsamling vælges et forretningsudvalg på 4 medlemmer og en suppleant.

 

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Suppleant:
 

Kim Glad Andersen

Lars Larsen

Per Taagaard

Flemming Holm

Per Glad Jacobsen

 

 

 

Hovedbestyrelsen har nedsat følgende underudvalg, som du kan læse mere om på de respektive sider: