Fruerne

Bestyrelsen

Bente Niemann 5133 1575 bente.niemann@hotmail.com

Kitte Vraa 2825 1399 kogp@nordfiber.dk

Birthe Christensen 5099 5498 sorenbirthe@nordfiber.dk

Anni Gregersen 2527 1080 agbuus@gmail.com

Hanne Poulsen 6075 1729 hclp160244@gmail.com

    

Medlemskab 100 kr. årligt

  

 Se BI`s Venners ny hjemmeside på dette link.      http://bi-venner.dk/fruerne

Aktivitetskalender for 2. halvår 2016 

Juli og August

     Alle Fruerne ønskes en god sommer og på gensyn i september. 

7. september kl. 9,30 på BI Centret

     ”Fra forstadstøs til præst”   Ved præst Kirsten Rafn , Vrejlev-Hæstrup Kirker 

5. oktober kl. 9,30 på BI Centret

     ”Lad os fange livsglæden og historier fra det politiske liv”  ved politiker Peter Duetoft. 

2. november kl. 9,30 på BI Centret

     ”Livet på hospice”  ved sygeplejerske Britta Echardt, Tårs

 7. december på BI Centret

     Julefrokost … nærmere herom senere – vi modtager gerne ideer/opfordringer

     til denne dag.